Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[USA] Học Bổng Toàn Phần Sau Đại Học Fujitsu Tại Viện Quản Lý Khoa Học Nhật-Mỹ (JAIMS) 2019

Applications are invited for Fujitsu Scholarship program open to applicants of the USA and Asia Pacific region. The scholarship provides full financial assistance for postgraduate

Hạn cuối: 2019-3-8

[Toàn Cầu] Học Bổng Thạc Sĩ ESED Về Nghiên Cứu Phát Triển Năng Lượng Tái Tạo 2019 (Trị Giá US$ 23,000/Năm)

Deadline: 8 Mar 2019 (annual)Study in: Any Country*Course starts 2019Brief description:The purpose of the ESED scholarship is to support outstanding students pursuing advanced stud

Hạn cuối: 2019-3-8

[Online, Anh] Học Bổng Thạc Sĩ Toàn Phần Học Phí Sanctuary Tại Đại Học Leicester 2019

DescriptionThe University of Leicester is offering the Sanctuary Scholarship to students with refugee or asylum-seeking status who wish to undertake distance learning studies at th

Hạn cuối: 2019-2-11

[Đức] Học Bổng Toàn Phần DAAD Bậc Tiến Sỹ Tại Trường Đại Học Oldenburg 2019

The University of Oldenburg aims to strengthen its international ties and to increase the number of international doctoral candidates. That’s why they are pleased to offer the DAAD

Hạn cuối: 2019-1-31
Giap Bio
Giap Bio@Học Bổng3 ngày trước

[UK] Học Bổng Toàn Phần Sau Đại Học Tại Đại Học Dundee 2019

The University of Dundee is pleased to offer up to five Humanitarian Scholarships to pursue the postgraduate programme in the UK. International (non-EU citizens) students are eligi

Hạn cuối: 2019-5-31
Giap Bio
Giap Bio@Học Bổng3 ngày trước

[Nhật Bản] Học Bổng Toàn Phần Sau Đại Học Của Ngân Hàng Phát Triển Châu Á-Nhật Bản (ADB-JSP) Dành Cho Các Nước Đang Phát Triển 2019

Government of Japan is pleased to offer ADB-Japan scholarship program for students in the academic session. Scholarships will be awarded to undertake postgraduate studies.It aims t

Hạn cuối: 2019-6-30
bluevibe
bluevibe@Học Bổng3 ngày trước

[Mỹ] Học Bổng Thạc Sĩ Toàn Phần Ngành Môi Trường Tại Harvard Kennedy School (HKS) 2019

DescriptionThose who are entering Masters degree programs at the Harvard Kennedy School (HKS) commencing AY 2019, with a demonstrated interest in the area of environmental public p

Hạn cuối: 2019-2-4
Anais
Anais@Học Bổng3 ngày trước

[Mỹ] Học Bổng Ngắn Hạn Toàn Phần RJI Tại Đại Học Missouri 2019

The Donald W. Reynolds Journalism Institute invites proposals from people and organizations who wish to partner with them on innovative projects that strengthen democracy through b

Hạn cuối: 2019-1-31