Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

public7 tháng trước

[ToMo] 25 Ý Tưởng Kinh Doanh Bạn Có Thể Thực Hiện Ngay Cả Khi Đang Có Công Việc Ổn Định

*Bài viết được trình bày dưới dạng song ngữ Việt - Anh.

Bạn đã bao giờ muốn làm chủ doanh nghiệp của chính mình? Nếu vậy, bạn nhận ra rằng có rất nhiều rủi ro, chưa kể bạn buộc phải đi vay một khoản hoặc từ bỏ công việc hiện tại. Mặc dù điều này nghe có vẻ tuyệt trên báo, không phải tất cả chúng ta có thể hoàn toàn từ bỏ công việc 9-5. Bạn có thể, tuy nhiên, mở một doanh nghiệp và tiếp tục làm việc cho đến khi nó đủ sức để trở thành một công việc toàn thời gian.

Khi tôi bắt đầu mở công ty riêng vài năm trước, tôi đang có một công việc khác. Tôi nhận ra rằng tôi muốn nhiều hơn nhưng đã thực sự sợ hãi không dám bước tiếp và từ bỏ. Tôi quyết định lấy nó ở một mức độ mà mình cảm thấy thoải mái. Tôi đã xây dựng một doanh nghiệp phụ trong khi đã có công việc. Vào thời điểm tôi nghỉ việc, tôi kiếm được gần như gấp đôi so với khi làm công việc thường xuyên. Nó vẫn là một trong những điều khó khăn nhất mà tôi từng làm, từ bỏ sự ổn định để đổi lấy những trải nghiệm chưa từng biết đến.

Khi quyết định ý tưởng kinh doanh, hãy để các yếu tố như niềm đam mê và chuyên môn dẫn đường chỉ lối cho bạn. Bạn cũng muốn xem xét mức độ khó khăn và tốn kém của việc khởi nghiệp này. Trong hầu hết các trường hợp, ý tưởng kinh doanh của bạn nên bắt đầu với chi phí rẻ. Bạn nên tái đầu tư những gì bạn thực hiện kinh doanh để giúp nó phát triển nhanh hơn. Cuối cùng, bạn cần đảm bảo rằng ý tưởng kinh doanh của bạn là hợp pháp. Bạn không muốn gặp rắc rối với luật pháp hoặc IRS. Tôi khuyên bạn nên thiết lập công ty để giúp bảo vệ bản thân.

Nếu bạn vẫn gặp khó khăn về ý tưởng kinh doanh mà bạn có thể thực hiện khi đã có công việc toàn thời gian, dưới đây là 25 khả năng giúp bạn bắt đầu.

Have you ever wanted to start your own business? If so, you realize that there are a lot of risks involved, not to mention that it may require you to take out a loan or quit your current job. While that sounds great on paper, not all of us can completely give up our 9-to-5 jobs. You can, however, start a side business and keep working on it until it has enough traction to become a full-time job.

When I started my own company years back, I was working at a job. I realized that I wanted more but was really scared of moving forward and quitting. I decided to take it at a level I was comfortable with. I built a side business while working my job. By the time I quit, I was earning almost double outside of work than I was inside my regular job. It was still one of the hardest things I'd ever done, giving up my stability for the unknown.

When deciding on a business idea, let factors like your passion and expertise guide you. You also want to consider how difficult and expensive it will be to launch this side business. In most cases, your business idea should be relatively inexpensive to start. You should reinvest what you make into the business to help it grow faster. Finally, you want to make sure that your business idea is legal. You don't want to get in trouble with the law or IRS. I recommend setting up a company to help protect you personally, as well.

If you're still stuck on business ideas that you can launch while working full-time, here are 25 possibilities to help get you started.

1. Tư vấn kinh doanh địa phương

Nếu bạn có kinh nghiệm hoặc kiến ​​thức trong một lĩnh vực cụ thể, hãy sử dụng những kỹ năng đó hoặc các chứng nhận để trở thành một nhà tư vấn cho các chủ doanh nghiệp địa phương. Có rất nhiều doanh nghiệp sẵn lòng hợp tác với bạn để giúp họ giải quyết vấn đề, chẳng hạn như triển khai chiến lược kinh doanh hoặc quản lý truyền thông xã hội.

1. Local Business Consultant

If you have experience or knowledge in a specified field, then put those skills sets or certifications to use by becoming a consultant for local business owners. There are plenty of businesses that might be willing to pair with you to help them solve a problem, such as implementing a business strategy or managing social media.

2. Thợ sửa chữa hoặc thợ đa ngành

Nếu bạn giỏi sửa chữa đồ tại nhà, như thay cửa sổ, sửa chữa đường ống bị rò rỉ hoặc lắp ghép đồ đạc, bạn chắc chắn có thể sử dụng những kỹ năng đó để giúp những người không có thời gian hoặc kỹ năng để tự làm công việc đó.

2. Repairs or Handyman

If you're good at home repairs, like replacing a window, fixing a leaking pipe, or putting together a piece of furniture, you can definitely use those skills to help people who either don't have the time or skills to do so on their own.

3. Thiết kế đồ họa

Có kinh nghiệm hoặc được đào tạo về mảng thiết kế đồ họa chắc chắn là một lợi thế. Nhưng nếu đây là lĩnh vực kích thích bạn, bạn có thể tự học thiết kế đồ họa và trở thành một trong 10 triệu nhà thiết kế hiện đang làm việc tại Mỹ. Hiện tại, có những trang như Canva và Adobe Post khiến bất cứ ai cũng có thể làm công việc thiết kế đồ họa.

3. Graphic Design

Having experience or training in graphic design is definitely a plus. But if this is an area that excites you, you can learn graphic design on your own and become one of the 10 million designers now working in the U.S. Also, there are now sites like Canva and Adobe Post that make graphic design work possible for anyone.

4. Thiết kế và phát triển ứng dụng hoặc web

Thiết kế và phát triển ứng dụng hoặc web là một lĩnh vực ngày càng trở nên quan trọng đối với doanh nghiệp, bởi họ tìm cách nâng cao trải nghiệm của khách hàng. Cũng giống với thiết kế đồ họa, sẽ có lợi khi có kinh nghiệm, nhưng có rất nhiều khóa học trực tuyến trên các trang web như General Assembly, Skillcrush, hay CareerFoundry có thể dạy những kỹ năng này.

4. Web or App Design and Development

Web or app design and development is another field that is becoming increasingly important for businesses, as they look to enhance the experience of their customers. Just as with graphic design, experience is beneficial, but there numerous online courses on sites like General Assembly, Skillcrush, or CareerFoundry that can teach these skills.

5. Blogger

Nếu bạn đam mê và hiểu biết ở một lĩnh vực nhất định và bạn thích viết lách, thì bạn có thể bắt đầu viết blog như một cách kiếm tiền. Hãy nhớ rằng điều này sẽ không xảy ra chỉ qua một đêm, và bạn có thể sẽ không trở nên giàu có, nhưng làm việc với các chương trình liên kết, bán không gian quảng cáo và xuất bản sách điện tử là những cách bạn có thể kiếm tiền nhờ viết lách. Cá nhân tôi những năm qua đã kiếm được thêm một khoản nhờ viết blog.

5. Blogger

If you're passionate and knowledgeable in a certain area and you enjoy writing, then you can start blogging as a way to bring in a little extra cash. Keep in mind that this won't happen overnight, and you probably won't become rich, but working with affiliate programs, selling ad space, and publishing an e-book are ways that you can earn money through writing. I personally have been able to earn extra cash over the years by blogging.

6. Chuyên gia truyền thông xã hội

Các công ty sẵn sàng trả tiền cho người quản lý và xử lý Facebook, Twitter hoặc bất kỳ kênh truyền thông xã hội nào khác mà họ sở hữu. Bạn có thể tìm thấy cơ hội trên các trang web tự do như Freelancer và Upwork hoặc trên Paid Social Media Jobs (Công việc truyền thông xã hội có trả tiền).

6. Social-Media Expert

Companies are more than willing to pay people to manage and handle their Facebook, Twitter, or whatever other social-media channels they possess. You can find opportunities on freelance websites like Freelancer and Upwork, or on Paid Social Media Jobs.

7. Người giúp khai thuế

Nếu bạn làm việc tốt với những con số, thì bạn có thể chuẩn bị các loại thuế đối với cá nhân bận rộn và chủ doanh nghiệp cho một khoản thu nhập kha khá – người giúp khai thuế nhận trung bình $229 vào năm 2010.

7. Tax Preparation

If you're good with numbers, then you can prepare taxes for busy individuals and business owners for a decent return--tax preparers charged an average of $229 per return in 2010.

8. Nhà giáo dục

Bạn có bằng cấp hay kinh nghiệm trong một lĩnh vực đang được dạy cho sinh viên không? Bạn có thể sử dụng kiến ​​thức đó để trở thành một gia sư cho sinh viên địa phương trong khu vực của bạn, những người cần giúp đỡ trong các lĩnh vực như khoa học, toán học, tiếng Anh hoặc lịch sử. Nó có thể không cần thiết, nhưng hãy cân nhắc về chứng nhận mà bạn nhận được để làm cho bạn có vẻ hợp pháp, hoặc tìm kiếm các dịch vụ dạy kèm đang được thuê.

8. Educator

Do you have a degree or experience in a field that is being taught to students? You can use that knowledge to become a tutor to local students in your area who need help in areas like science, math, English, or history. It may not be necessary, but consider getting your certification to make you seem legit, or look for tutoring services that are hiring.

9. Lập kế hoạch sự kiện

Bạn thích tổ chức các bữa tiệc hay bạn là người cực kỳ có tổ chức? Vậy thì bạn có thể làm dịch vụ lập kế hoạch sự kiện. Doanh nhân có một bài viết tuyệt vời về cách khởi đầu một doanh nghiệp như vậy.

9. Event Planner

Do you love throwing parties or are you extremely organized? Then you can become an event planning service. Entrepreneur has an excellent article on how to launch one.

10. Đầu bếp cá nhân hoặc dịch vụ ăn uống

Bạn không cần phải là một đầu bếp được đào tạo để bắt đầu công việc kinh doanh này. Nhưng bạn nên tham gia một hoặc hai khóa học để làm bước đệm cho sơ yếu lý lịch của bạn và giúp khách hàng thoải mái. Bạn có thể làm như vậy bằng cách truy cập Hiệp hội đầu bếp cá nhân và tư nhân Mỹ.

10. Personal Chef or Catering

You don't have to be a trained chef to launch this business. But it wouldn't hurt to take a course or two to pad your résumé and put clients at ease. You can do so by visiting the American Personal & Private Chef Association.

11. Hướng dẫn viên du lịch hoặc Đại lý du lịch

Nếu bạn thích đi du lịch hoặc khoe những điểm hấp dẫn của quê hương khi ai đó đến thăm, bạn có thể trở thành người hướng dẫn viên du lịch hoặc đại lý du lịch địa phương. Học viện Du lịch có thông tin về đào tạo đại lý du lịch, trong khi The Penny Hoarder cung cấp những lời khuyên để trở thành hướng dẫn viên du lịch địa phương.

11. Tour Guide or Travel Agent

If you love travel or showing off your hometown's attractions when someone visits, then you can become a local tour guide or travel agent. The Travel Academy has information on travel agent training, while The Penny Hoarder has advice for becoming a local tour guide.

12. Giường ngủ và bữa sáng

Nếu bạn có nhiều không gian và thích làm người khác vui vẻ, hãy tham gia kinh doanh dịch vụ nghỉ ngơi và phục vụ bữa sáng, nếu bạn được khoanh vùng một cách chính xác. Nhờ Airbnb, giờ đây bạn có thể thuê một căn phòng, căn hộ hoặc căn nhà một cách dễ dàng. Cá nhân tôi làm điều này, và nó giúp giảm đáng kể chi phí của tôi mỗi tháng.

12. Bed and Breakfast

If you have the extra space and enjoy entertaining others, then get into the bed and breakfast business, if you're zoned correctly. Thanks to Airbnb, you can now rent out a room, apartment, or house with relative ease. I personally do this, and it helps to dramatically lower my expenses each month.

13. Nhà thiết kế nội thất

Đối với những ai sáng tạo và giàu trí tưởng tượng, hãy cân nhắc mở công ty thiết kế nội thất của riêng bạn. Khi Hiệp hội các nhà thiết kế nội thất Hoa Kỳ tuyên bố, bạn có thể làm việc với khách hàng để xác định các thiết kế "có thẩm mỹ, kỹ thuật tinh vi và đáp ứng thực tế".

13. Interior Designer

For creative and imaginative individuals, consider launching your own interior design firm. As the American Society of Interior Designers states, you can then work with clients to identify designs that are "aesthetically appealing, technically sophisticated, and pragmatically satisfying."

14. Nghề làm vườn

Bạn thích được ở bên ngoài? Không có công việc nào tốt hơn làm vườn. Mặc dù bằng cấp là không cần thiết, bạn có thể sẽ muốn có giấy chứng nhận về làm vườn tại trường đại học công lập địa phương của bạn. Nếu bạn lo lắng về việc tìm việc trong mùa đông, hãy thêm một thanh gạt tuyết vào xe tải của bạn để cung cấp dịch vụ dọn tuyết.

14. Landscaping or Gardening

Love being outside? There's no better business then landscaping or gardening. While a degree isn't required, you may want to earn a certification in horticulture at your local public college. If you're concerned about finding work during the winter, add a snowplow to your truck to provide snow removal service.

15. Dịch vụ vệ sinh

Bạn chắc chắn sẽ bị bẩn tay, nhưng bạn sẽ không bao giờ thiếu khách hàng. Có rất nhiều doanh nghiệp và cá nhân bận rộn tìm kiếm dịch vụ dọn dẹp hàng tuần.

15. Cleaning Service

You'll definitely get your hands dirty, but you should have no shortage of clients. There are plenty of businesses and busy individuals looking for a weekly cleaning service.

16. Dịch vụ giao hàng hoặc Lái xe Uber hoặc Lyft

Tôi đã gộp chúng lại với nhau vì đều liên quan đến việc sử dụng chiếc xe của bạn để bắt đầu một công việc kinh doanh mới. Ý tưởng đầu tiên là bắt đầu một dịch vụ giao hàng để vận chuyển bất cứ thứ gì từ vật tư văn phòng đến thức ăn sau giờ cho sinh viên đại học. Kiểm tra để tìm hiểu xem bạn có cần giấy phép đặc biệt hoặc giấy cấp phép nào cho dịch vụ giao hàng trong khu vực của bạn.

Ý tưởng khác chỉ đơn giản là trở thành một lái xe Uber hoặc Lyft trong thời gian rảnh của bạn. Tùy thuộc vào số giờ bạn làm việc và vị trí của bạn, bạn có thể tạo một cuộc sống vững chắc theo hướng này.

16. Delivery Service or Uber or Lyft Driver

I've lumped these together because they both involve using your vehicle to start a new business. The first idea is to start a delivery service to transport anything from office supplies to after-hours food to college students. Check to find out if you need any special licenses or permits for a delivery service in your area.

The other idea is simply becoming an Uber or Lyft driver during your downtime. Depending on the hours that you work and your location, you can make a solid living going in this direction.

17. Nhà máy bia hoặc vườn nho

Ai lại không thích thỉnh thoảng thưởng thức bia hay rượu vang chứ? Lấy tình yêu đó và bắt đầu doanh nghiệp làm bia nhỏ của riêng bạn với các bộ dụng cụ như Mr. Beer. Nếu bạn thích rượu vang, bạn cũng có thể có vườn nho của riêng bạn, nếu bạn có đất. Cả hai ý tưởng sẽ đòi hỏi làm việc chăm chỉ và vài năm để thành công, điều này khiến chúng trở nên hấp dẫn khi bạn vẫn giữ vị trí toàn thời gian hiện tại của mình.

17. Brewery or Vineyard

Who doesn't enjoy a beer or a glass of wine every now and then? Take that love and start your own microbrewery with kits like Mr. Beer. If you prefer wine, you can also start your own vineyard, if you have the land. Both ideas will take hard work and several years to take off, which makes them appealing as you hold down your current full-time position.

18. Nhiếp ảnh gia hoặc quay phim

Nếu bạn nổi trội trong việc nắm bắt một câu chuyện thông qua ống kính, thì nghề này xứng đáng được đề cập, vì đó là điều mà bạn có thể làm dựa trên thời gian biểu của bạn. Chỉ cần nhớ, tìm vị trí “hõm” thích hợp của bạn và gắn bó với nó. Nếu bạn là một nhiếp ảnh gia đám cưới, hãy tập trung vào công việc đó. Nếu bạn có kỹ năng hơn khi chụp ảnh chuyên nghiệp hoặc quay video quảng cáo, hãy tiếp thị kiến ​​thức chuyên môn đó.

18. Photographer or Videographer

If you excel at capturing a story through the lens, then this profession deserves mention, since it's something that you can do based on your schedule. Just remember, find your niche and stick with it. If you're a wedding photographer, focus on that. If you're more skilled at taking professional headshots or filming promotional videos, market that expertise.

19. Các mặt hàng thủ công

Nếu bạn có sở trường tạo đồ thủ công, đồ trang sức hoặc quần áo, thì bạn có thể bắt đầu bán những mặt hàng thủ công này thông qua các trang web như Etsy, CafePress hoặc eBay.

19. Handmade Items

If you have a knack for creating crafts, jewelry, or clothing, then you can start selling these handmade items via sites such as Etsy, CafePress, or eBay.

20. Người đồng hành hoặc người chăm sóc gia đình cao cấp

Bạn có biết rằng, theo Báo cáo Tin tức & Thế giới Hoa Kỳ, "hiện nay có nhiều người Mỹ từ 65 tuổi trở lên hơn bất kỳ thời điểm nào khác trong lịch sử Hoa Kỳ" không? Nếu bạn tốt bụng, kiên nhẫn và đang tìm kiếm một nghề nghiệp xứng đáng có nhu cầu, thì hãy cân nhắc việc trở thành một người bạn đồng hành hoặc người chăm sóc gia đình cao cấp.

20. Senior Home Companion or Caregiver

Did you know that, according to U.S. News & World Report, there "are now more Americans age 65 and older than at any other time in U.S. history"? If you're kindhearted, patient, and looking for a rewarding career that's in demand, then consider becoming a senior home companion or caregiver.

21. Chuyên gia Thể dục hoặc Sức khỏe

Đừng ngạc nhiên khi nhận ra rằng phòng tập thể dục địa phương của bạn sẽ trao đổi phí thành viên để dạy một khóa học. Trong thực tế, họ thậm chí có thể cung cấp dịch vụ hướng dẫn. Sau một thời gian, bạn thậm chí có thể bắt đầu kiếm nhiều hơn so với chỉ là một thành viên miễn phí. Tuy nhiên, bạn cũng có thể trở thành huấn luyện viên cá nhân thông qua chương trình Huấn luyện viên cá nhân được chứng nhận NASM.

21. Exercise or Health Specialist

Don't be surprised to find out that your local gym will exchange membership dues for teaching a course. In fact, they may even offer training. After a while, you may even start earning more than just a free membership. However, you can also become a personal trainer through the NASM Certified Personal Trainer program.

22. Chăm sóc hoặc huấn luyện thú cưng

Cho dù bạn đang dắt chó hàng xóm đi dạo, huấn luyện những người bạn bốn chân của họ, hoặc trông thú cưng của họ trong khi họ đang đi nghỉ, làm việc với thú nuôi có thể là một hoạt động kinh doanh béo bở (người Mỹ đang dành hơn 60 tỷ đô la cho thú cưng của họ 2015, theo NBC News) mà bạn có thể làm trong thời gian rảnh rỗi của bạn.

22. Pet Care or Training

Whether it's walking your neighbors' dogs, training their four-legged friends, or watching their pets while they're on vacation, working with pets can be a lucrative side business (Americans were on track to spend more than $60 billion on their pets in 2015, according to NBC News) that you can do in your spare time.

23. Chăm sóc trẻ

Nếu bạn không có kế hoạch cuối tuần này hoặc rảnh vào buổi chiều và bạn thích trẻ con, vậy thì hãy cung cấp dịch vụ trông trẻ hoặc trở thành một vú em. Bắt đầu bằng cách cho bạn bè, gia đình và hàng xóm của bạn biết. Nếu bạn trông trẻ tại nhà bạn, bạn có thể phải xin giấy phép.

23. Child Care

If you don't have any plans this weekend or have availability on afternoons and you're great with kids, then offer to babysit or become a nanny. Start out by letting your friends, family, and neighbors know. If you watch children in your home, you may have to get a license.

24. Dịch giả

Nếu bạn thông thạo một ngôn ngữ khác, hoặc rất thích học, bạn cũng có thể bắt đầu kiếm sống bằng nghề biên dịch. Để bắt đầu, bạn nên kiếm giấy chứng nhận. Sau đó, bạn có thể tìm thấy dịch vụ này trên hầu hết các trang web tự do.

Bạn cũng có thể sử dụng các kỹ năng ngôn ngữ của bạn để dạy tiếng Anh cho sinh viên từ xa hoặc trong một lớp học thực tế.

24. Translator

If you're fluent in another language, or would love to learn, you can also start making a living as translator. To get started, you should get accredited or earn a certification. After that, you can find gigs on most freelance websites.

You can also use your language skills to teach English to students either remotely or in an actual classroom.

25. Nhà phân phối sản phẩm độc quyền

Bạn đã nghe nói về đại diện của Avon và Tupperware, phải không? Bạn cũng có thể trở thành một nhà tiếp thị trực tiếp các sản phẩm độc quyền để kiếm thêm một khoản tiền. Nếu bạn tìm thấy một công ty hợp pháp và tận tâm với công việc này, nó thực sự có thể trở thành một công việc toàn thời gian.

25. Exclusive Product Distributor

You've heard of Avon and Tupperware representatives, right? You too can become a direct marketer for exclusive products to make some extra cash on the side. If you find a legit company and are dedicated, this may actually become a full-time job.

----------

Tác giả: John Rampton

Link bài gốc: 25 Business Ideas You Can Launch While Still Having A Full Time Job

Dịch giả: Triệu Phương Thảo - ToMo: Learn Something New

(*) Bản quyền bài dịch thuộc về ToMo. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Dịch Giả: Triệu Phương Thảo - Nguồn: ToMo: Learn Something New". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ, ví dụ: "Theo ToMo" hoặc khác đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.

(**) Follow Facebook ToMo: Learn Something New để đọc các bài dịch song ngữ và cập nhật thông tin bổ ích hàng ngày!

(***) Trở thành Cộng tác viên, Thực tập sinh Part-time để rèn luyện ngoại ngữ và đóng góp tri thức cho cộng đồng tại: http://bit.ly/ToMo-hiring.

643 người xem


Bình luận (0)